അമ്മകിളികൂട്...  

Posted by Seek My Face

മക്കള് കരയണ്ടാട്ടോ...

പഴ ഖനി...  

Posted by Seek My Face

ചോദിക്കരുത്...ഞാന്‍ തരില്ലാട്ടോ....!

മയൂര നടനം...  

Posted by Seek My Face

മയിലാടും കുന്നിലെ വര്‍ണ്ണ വിസ്മയം....

കരകാണാകടലും മഴവില്ലും....  

Posted by Seek My Face

മഴവില്ലിന്‍ മനോഹാരിത മരുഭൂവിലും....

കുവൈറ്റ്‌ അക്വേറിയം... ജലധാര...  

Posted by Seek My Faceവിസ്മയ കാഴ്ചകള്‍...