കരകാണാകടലും മഴവില്ലും....  

Posted by Seek My Face

മഴവില്ലിന്‍ മനോഹാരിത മരുഭൂവിലും....

This entry was posted on 7:08 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

9 comments

നല്ല കാഴ്ചതന്നെ.എവിടെയാണിത്? ജെബൽ ഹഫീത്?

അതിമനോഹരം ആയിരിക്കുന്നു

മനോഹരമായ കാഴ്ച

ഫോട്ടോബ്ലോഗിന് ഈ ടെമ്പ്ലേറ്റ് ചേര്‍ന്നതായി തോന്നുന്നില്ല

മഴവില്ല്ലുമണ്ണിൽ തൊടുന്നപോലെ തോന്നുന്നു.ഒരു പക്ഷെ അവിടെ കുഴിച്ചാൽ നിധികിട്ടുമായിരിക്കും.
വണ്ടർഫുൾ