പഴ ഖനി...  

Posted by Seek My Face

ചോദിക്കരുത്...ഞാന്‍ തരില്ലാട്ടോ....!

This entry was posted on 3:23 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

4 comments

പഴവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ കൊണ്ട് പോകുന്ന ലോറി മറഞ്ഞതാണോ....
നല്ല പടം...:)