കണ്ണുംകണ്ണും തമ്മില്‍തമ്മില്‍ കഥ....  

Posted by Seek My Face

അക്കരെ ഇക്കരെ നിന്നാല്‍ എങ്ങനെ ആശ തീരും...നമ്മടെ...

This entry was posted on 11:22 pm and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

8 comments

കഥ പറയുവാണോ അതോ തല്ലാന്‍ പോകുവാണൊ?

njandinumundoru kadhaparayaan....
very nice picture and ur blog also nice. Keep it up.......

"neeyarinjo manasiloorum moha gangajalam...

വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് :)

katha parayumbol ...... good picture

തൊട്ടേ.... ഇനി എന്നെ തൊടു!! colourful crabs