മരുഭുമിയിലെ നീരൊഴുക്ക്...  

Posted by Seek My Face


ഈജിപ്റ്റ്‌ മരുഭുമിയില്‍ നിന്നും...ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂട് കാലത്തും നിലക്കാത്ത നീരുറവ...

This entry was posted on 1:01 am and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

2 comments

marubhoomiyilum vellamo ? kollaam

nice picture

മരുഭൂമിയില്‍ ഉറവയോ?