മണലിലെ മാണിക്യം...  

Posted by Seek My Face

കുവൈറ്റിലെ ഒരു കാഴ്ച....

This entry was posted on 4:17 am and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

3 comments

പഴുക്കുമ്പോള്‍ പറയണം

ങേഃ???
ങാഃ!!!
അതു ശരി :)
കൊള്ളാം!!
ഞാന്‍ ഒര്‍‌ത്തു....
ഹിഹി ചുമ്മാ ഓര്‍‌ത്തു....