ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം...  

Posted by Seek My Face

കാടുകളില്‍ കു‌ടി ഉള്ള യാത്രകള്‍ എപ്പോഴും മനസ്സിനും കണ്ണിനും കുളിര്‍മ നല്‍കുന്നവയാണ്..അങ്ങനെ കണ്ടത് ...

This entry was posted on 6:24 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

7 comments

വയനാട്ടിലെത്ത്യ പോലെ തോന്നുന്നല്ലോ സുഹൃത്തേ

അതിരപ്പിള്ളിയില്‍ (അതോ വാഴച്ചാലിലോ) ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതു തന്നെയാണൊ ഇതു്?

ഇതെവിടെയാ? ഇടമലയാര്‍?