ജീവനുള്ള പഞ്ഞികേട്ടോ ?  

Posted by Seek My Face



കുവൈറ്റില്‍ നിന്നും ..... ഫോട്ടം പിടിക്കാന്‍ ആണേല്‍ ഞാന്‍ എങ്ങനേം കിടന്നു തരും....

എന്താ വേണ്ടേ....  

Posted by Seek My Face

കുവൈറ്റില്‍ നിന്നും....കൂട്ടിലെക്കു കയറുമ്പോള്‍ ....

ചെറുകുടുംബം......  

Posted by Seek My Face



കുവൈറ്റില്‍ നിന്നും.... ഇവിടുത്തെ പ്രാവിന്‍ കൂട്ടങ്ങള്‍ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ...അതില്‍ നിന്നും സ്നേഹം പങ്കുവെക്കാന്‍ അല്പം മാറിഇരുന്നപ്പോള്‍ ......

നിനക്കാത്ത നേരത്ത്....  

Posted by Seek My Face


കുവൈറ്റില്‍ നിന്നും .... പനഓലകളുടെ പടമെടുത്തു കളിക്കുമ്പോള്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി കിട്ടിയ ഒരു ക്ലിക്ക് ....

അഞ്ചാം മണി...  

Posted by Seek My Face



കുവൈറ്റില്‍ നിന്നും...തണുപ്പ് സമയമായതിനാല്‍ നേരത്തെ ഇരുട്ടും...ആകാശത്തിലെ നിറമാറ്റം മനോഹരമായി തോന്നി...അങ്ങനെ ക്ലിക്കിയത് .....

പുതുവര്‍ഷത്തില്‍...  

Posted by Seek My Face

പുതുവത്സരാശംസകള്‍ ...